Máy lọc nước Karofi

Mã : E-RO118 (8 lõi)
Đang cập nhật
Mã : ERO80 (8 lõi)
Đang cập nhật
Mã : O-s128 (8 lõi)
Đang cập nhật
Mã : O-s129A (9 lõi Alkaline)
Đang cập nhật
Mã : O-s129U (9 lõi UV)
Đang cập nhật
Mã : O-s129U+A (10 lõi)
Đang cập nhật
Mã : N-e119U+A (10 lõi)
Đang cập nhật
Mã : N-e117 (7 lõi)
Đang cập nhật
Mã : N-e118 (8 lõi)
Đang cập nhật