newlife

4 Tháng Năm, 201904/05/2019

I. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH Sản phẩm còn trong hạn bảo hành (tính từ ngày mua được ghi căn cứ trên phiếu bảo hành hoặc tem bảo hành) Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: Tên Sản Phẩm, Mã hàng, số serial, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, số điện thoại, địa chỉ, ngày […]